Etelä-Pohjanmaalle kootaan yhteinen kulttuuripalvelutarjotin

Etelä-Pohjanmaalla toimivien taiteen ja kulttuurin tekijöiden palveluita kerätään yhteen. Palveluista muodostuu Etelä-Pohjanmaan kulttuuripalvelutarjotin, jonka tavoitteena on nostaa esiin alueen tekijöiden tarjoamia kulttuurisisältöjä. Tarjottimen toivotaan edesauttavan alueella asuvien kulttuurin ja taiteen ammattilaisten työllistymistä alueen sisällä.

Muun muassa vuonna 2019 julkaistu Maailman terveysjärjestö WHO:n raportti taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista on siivittänyt keskustelua taidesisältöjen vaikuttavuudesta ja hyvinvointivaikutuksista. Tämän toivotaan realisoituvan myös kulttuuripalveluiden käytön lisääntymisenä ja monialaistumisena.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta edellyttää kunnilta toimenpiteitä, jotka mahdollistavat kulttuurin kokemisen kaikille asukkaille osana hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi kunnilta odotetaan toimenpiteitä, jotka luovat edellytyksiä ammattimaisen kulttuurikentän toiminnalle. Elinvoimainen kulttuurikenttä on tärkeä osa maaseudun vetovoimaa, mutta kaikki ymmärtävät, että ilman töitä taiteilijan on vaikea jäädä alueelle.

projektikoordinaattori Päivi Alaniska.

Sisällöistä muodostettava palveluntarjotin jaetaan alueen kuntien kulttuurivastaaville ja kuntien palveluyksikköihin. Esimerkkeinä mahdollisista palveluntarjottimen sisällöistä mainittakoon erilaisin taidemenetelmin toteutettavat työpajat, osallistavat yhteisötaide -projektit, erilaiset taideterapiat, esittävän taiteen esitykset (tanssi, musiikki, teatteri, sanataide), opastetut näyttelykierrokset paikan päällä tai ruudun välityksellä ja pop up –taidenäyttelyt.

Freelancereiden, kulttuuriyhteisöjen ja – yritysten lisäksi myös alueen taidegalleriat, museot, kulttuurikeskukset ja taidelaitokset voivat tarjota omia sisältöjään tarjottimelle. Sisältöjen tulee olla ennalta suunniteltuja, tietylle kohderyhmälle tarjottavia palveluita. Palvelun tuottajan tulee sanallistaa toiminta kuvauksena, ilmoittaa palvelulle hinta ja tarvittavat puitteet.

Palveluita kerätään Webropol-lomakkeen kautta osoitteessa https://link.webropol.com/s/kulttuuritarjotinep

Lomake on avoinna 15.8.2021 saakka. Valmis palveluntarjotin lähetetään kuntiin syyskuussa. Kulttuuripalvelutarjotin on pilottiluonteinen. Tarjottimen vaikuttavuutta arvioidaan loppuvuodesta 2021. Mikäli tarjottimelle on tilausta, sisällöt päivitetään tekijöiden suostumuksella alkuvuodesta 2022.

Kulttuuripalvelutarjottimen koonti on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa alueellista Kulttuurin paikka – kehittämistehtävää. Tehtävää toteuttaa Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut. Tehtävällä pyritään varmistamaan, että maaseudulla ja maaseutumaisilla alueilla on myös jatkossa mahdollisuus elää kulttuurisesti rikasta ja hyvinvointia edistävää elämää.

Alaniska Päivi

projektikoordinaattori , Kulttuuripalvelut