ELY-keskuksen avustukset rakennusperinnön hoitoon haku avautuu 15.10.2020

ELY-keskuksen avustus on tarkoitettu yksityisille omistajille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen. Avustusta voi hakea sellaisiin korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen säilymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi katon, ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden, ovien tai tulisijojen korjaustyöt. Korjauksessa on säilytettävä rakennuksen ja alueen ominaisluonne sekä historialliset erityispiirteet. Avustuksia voi hakea myös rakennuksen pihapiirin tai muun välittömän ympäristön kunnostamiseen sekä muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin.

ELY-keskuksen haku päättyy 30.11.2020. Lisätietoa ELY-keskuksen verkkosivuilta https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon.