Avustukset suurille yleishyödyllisille yhteisöille

Seinäjoen kaupunki myöntää vuosittain toiminta-avustusta alueellaan toimiville suurille yleishyödyllisille yhteisöille, joiden toiminta täydentää laajasti kaupungin omaa palvelutuotantoa. Avustusta voidaan myöntää vain sellaisille yhteisöille, jotka ovat määräaikaan mennessä toimittaneet anomuksen tarvittavine liitteineen sähköisesti. Avustukset vuodelle 2023 on haettavissa to 1.9.2022 klo 15 mennessä TIMMI-palvelussa (https://varaukset.seinajoki.fi).

Muista Seinäjoen kaupungin myöntämistä avustuksista voit lukea lisää osoitteessa www.seinajoki.fi/avustukset.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan sähköisesti TIMMI-järjestelmän kautta.

Hakemukseen on liitettävä mukaan (max. 2 Mt per liite)
1. Toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan

Avustuksen myöntämisen ehtona on, että kaupungin tilintarkastajalla on käytön valvomiseksi mahdollisuus tarkastaa avustusta saaneen yhteisön tilit ja hallinto.

Avustusanomukset vuodelle 2023 on toimitettava viimeistään to 1.9.2022 klo 15 mennessä Timmi-järjestelmän kautta (https://varaukset.seinajoki.fi)

Hakemuksia EI VOI TOIMITTAA postitse.

Lisätietoja:

Leena Kråknäs
kulttuuritoimenjohtaja
Seinäjoen kaupunki
leena.kraknas@seinajoki.fi
p. 040 774 8559