Aluetaiteilijat tuovat hyvinvointia ikääntyvien arkeen

Seinäjoen kaupungin ikääntyvien palveluissa on viime talvesta lähtien työskennellyt kolme aluetaiteilijaa. Aluetaiteilijat ovat arjen kulttuurin asiantuntijoita ja kohtaavat ikääntyviä tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä sekä kotihoidossa kuukausittain. Kohtaamiset aluetaiteilijan kanssa voivat tapahtua päiväsalin yhteisessä konsertissa tai kaikessa rauhassa vaikka vuoteen vierellä. Aluetaiteilijat jalkautuvat juuri niiden ihmisten luokse, joiden on muuten vaikea päästä osalliseksi yhteisestä toiminnasta tai sosiaalisesta kanssakäymisestä.

Aluetaiteilijoina työskentelevät moniammattilaiset vuorovaikutuksen asiantuntija (FM), tanssi-liiketerapeutti- laulaja-lauluntekijänä Sonja Jokiranta pohjoisella, itäisellä ja kaakkoisella alueella, teatteriohjaaja-muusikko-lähihoitaja Tero Heinämäki eteläisellä alueella sekä kulttuuriohjaaja-geronomi Jenni Timonen pohjoisella alueella Västinkartanon palvelukeskuksessa. Kaikilla kolmella on sekä kulttuuri- että sote-alan monipuolista työkokemusta. Heillä on osaamista kohdata ikääntyviä erilaisissa elämäntilanteissa ja olosuhteissa. Aluetaiteilijoiden työpanoksella ollaan haluttu tuoda kulttuurin avulla hyvinvointia sekä toteuttaa kulttuurisia oikeuksia heidän kohdallaan, joiden muuten on vaikea päästä osalliseksi kulttuuripalveluista ja sosiaalisesta elämästä. Aluetaiteilijoiden työskentelyn rahoittavat Seinäjoen kaupungin kulttuuri- ja ikääntyvien palvelut.

Seinäjoen kaupunki tarjoaa palvelukeskuksiin ja kotihoidon senioriasuntokeskittymiin kulttuuritoimintaa, kuten konsertteja sekä osallistavaa taidetoimintaa. Kokemuksien mukaan tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen ja kotihoidon parissa on paljon ihmisiä, jotka eivät enää pysty osallistumaan yhteiseen toimintaan ja joiden ainoat sosiaaliset kontaktit ovat hoitokontakteja. Heitä vaivaa yksinäisyys ja näkyväksi tulemisen puute. ”Kotihoidossa ja asumispalveluissa tehdään kaikki voitava ikääntyvien hyvinvoinnin eteen olemassa olevilla resursseilla. Hoito- ja hoivapalvelut eivät kuitenkaan riitä vastaamaan kaikkiin ihmisen perustarpeisiin. Me halusimme aluetaiteilijoiden työskentelyllä tuoda elämään merkitystä ja lievittää erityisesti kotihoidon asiakkaiden yksinäisyyttä sekä helpottaa sote-ammattilaisten murhetta yksinäisistä asiakkaista. Aluetaiteilijat ovat olleet toivottuja vieraita ja olemme saaneet kiitosta sote-ammattilaisilta aluetaiteilijoiden työpanoksesta”, valottaa aluetaiteilijakokeilun taustoja ikääntyvien kulttuuritoiminnan koordinaattori Satu Kokkoniemi.

Aluetaiteilijan näkökulmasta kokeilu on tarjonnut rauhaa työskennellä pitkäjänteisesti ja keskittyä olennaiseen.  ”Tässä työssä näkee ja kokee monenlaisia elämän rajapintoja: haurautta ja luopumista, mutta myös äärimmäistä kiitollisuutta ja syvää yhteyttä. Kehollisuus, liike, rytmi, lempeä katse ja kosketus ovat aina läsnä näissä kohtaamisissa. On ollut etuoikeus saada tällainen intensiivinen jakso työskennellä ikäihmisten parissa”, kuvailee Sonja Jokiranta. ”Tämän työn rikkaus on kohtaamisten moninaisuus. Joskus pelkkä katsekontakti sängyn vieressä voi luoda upean kohtaamisen, jossa molemmat voivat herkistyä musiikin äärellä. Tuntuu hienolta kuulla kommentteja kuten ´Pelastit päiväni!´. Kiitollisuutta kokee tässä työssä paljon”, jatkaa ajatusta Tero Heinämäki.

Kotihoidon asiakkaiden kanssa aluetaiteilijat ovat päässeet varsin syvälle taiteelliseen prosessiin, sillä molemmat Sonja ja Tero tahoillaan työstävät kohtaamiensa asiakkaiden tarinasta uutta kappaletta. Taiteen äärellä kohtaamiset ovat olleet myös osallistavia ja jälleen kerran on todistettu, että uusia taitoja voi oppia minkä ikäisenä tahansa. Västinkartanon palvelukeskuksessa on viihdytty sirkuksen pyörteissä. ”Sirkus on työvälineenä herkullinen, koska se tuottaa todella helposti onnistumisen kokemuksia niin ikääntyville kuin taiteilijallekin. Onnistumisen tunne taas innostaa ja aktivoi tekemään lisää, joten positiivinen kierre on valmis,” hehkuttaa Jenni Timonen.

Aluetaiteilijakokeilu jatkuu tältä erää vuoden loppuun. Aluetaiteilijamallia suunniteltaessa on huomioitu tuleva sote-uudistus ja toimintamalli on mahdollista siirtää myös hyvinvointialueelle. Aluetaiteilijoiden työskentelylle Seinäjoen alueella on suunniteltu jatkoa myös tulevalle vuodelle ja se on huomioitu talousarvioita valmisteltaessa.

Kokkoniemi Satu

ikääntyvien kulttuuritoiminnan koordinaattori , Kulttuuripalvelut