Alfred Kordelinin säätiön Seinäjoen rahaston apurahat julistetaan haettavaksi 1.–31.1.2022

Kaksi ihmistä portailla.

Alfred Kordelinin säätiön Seinäjoen rahaston tarkoituksena on edistää Seinäjoen taide- ja kulttuurielämää. Vuonna 2022 Seinäjoen rahaston jakovara on 23 100 euroa.

Rahasto myöntää apurahoja Seinäjoella tehtävään taiteelliseen, journalistiseen ja kotiseututyöhön sekä palkintoja teknologisiin innovaatioihin. Seinäjoen rahasto perustettiin 1968 ja se on yksi säätiön vanhimmista rahastoista. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Vuonna 2021 Seinäjoen rahasto jakoi apurahoina ja palkintona 14 hakijalle ja palkittavalle yhteensä 19 400 euroa. Apurahoina jaettiin keskimäärin noin 1 100 euroa/hakija.

Alfred Kordelinin säätiö

Vuonna 1918 perustettu Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sr on yksi Suomen vanhimmista suomenkielisistä säätiöistä. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Alfred Kordelinin säätiö on vuodesta 1920 yhtäjaksoisesti tukenut apurahoin ja palkinnoin suomalaista tiedettä, kirjallisuutta, taidetta ja kansanvalistusta. Seinäjoen rahasto on yksi Kordelinin säätiön kaupunki- ja kohderahastoista.

Apurahan hakeminen

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa sähköisellä lomakkeella, joka löytyy Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilta.

Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkiksi ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma ja/tai kuvaliite.

Lisätiedot

Leena Kråknäs
Seinäjoen rahaston asiamies, kulttuuritoimenjohtaja
Seinäjoen kaupunki
leena.kraknas@seinajoki.fi
040 774 8559

Erik Båsk
toimitusjohtaja
Alfred Kordelinin säätiö
erik.bask@kordelin.fi
040 825 8071