A2-kielivalinnat ajankohtaisia 3. luokkalaisille

Kaksi tyttöä istuu koulun portailla ja selailevat oppikirjaa
Tämä tiedote koskee 3.luokkalaisten oppilaiden huoltajia

Seinäjoen peruskoulujen opetussuunnitelman mukaisesti oppilailla on mahdollisuus aloittaa englannin kielen (A1-kieli) lisäksi vapaaehtoisena aineena (A2-kieli) ruotsin, espanjan, saksan tai ranskan kielen opiskelu neljännellä luokalla.

Vapaaehtoinen A2-kieli on 4.luokalla alkava valinnainen kieli. Nykyisten 3. luokkalaisten oppilaiden huoltajien tulee tehdä oppilaalle A2-kielivalinta tulevaa 4.luokkaa varten. Valinta tehdään Helmi-oppilashallintojärjestelmässä olevalla lomakkeella to 21.1. – to 28.1.2021 välisenä aikana.

Kaikkien 3.luokkalaisten oppilaiden huoltajien tulee täyttää A2-kielivalintalomake Helmessä. Myös niiden kotien on täytettävä lomake, joista lapsi ei halua aloittaa A2-kielen opiskelua. Lomakkeessa on näitä oppilaita varten kohta ”Emme valitse vapaaehtoista kieltä”.

Kouluissa pidetään 3.-luokkalaisille mahdollisuuksien mukaan kielimaistatuksia viikoilla 2–3 ja valinnat tehdään kotona huoltajan johdolla viikolla 3–4.

Kouluilta on lähetetty Helmi-viestinä kolmasluokkalaisten huoltajille laajempi tiedote, jossa on lisätietoa kielivalinnasta sekä Helmi-lomakkeen täyttämisen tekniset ohjeet. Linkki huoltajien tiedotteeseen https://bit.ly/A2kielet2021

Lisätietoa www.seinajoki.fi/kieltenopetus

Seinäjoen perusopetuspalvelut