Vedenkäsittelykemikaalit

Tarjouspyyntö 21047S Vedenkäsittelykemikaalit on julkaistu/lähetetty Hilma-palveluun ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaaliin 21.05.2021.

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 21.06.2021 klo 12:00.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista 01.06.2021 klo 12:00 mennessä. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 04.06.2021 klo 15:00.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä mahdolliset hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.