Valmisruoka ja erityisruokavaliotuotteet

Tarjouspyyntö 22 076S Valmisruokavalio ja erityisruokavaliotuotteet on lähetetty julkaistavaksi Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaalissa 27.05.2022.

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 27.06.2022 klo 15:00 mennessä.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 13.06.2022 klo 15:00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelutoimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.