TUNNISTINKAAPELEIDEN JA MAHDOLLISET RUNKOKAAPELEIDEN ASENNUSTYÖT 2023 JA 2024

Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön toimiala/ yhdyskuntatekniikka pyytää tarjoustanne tunnistinkaapeleiden asennustöistä ja mahdollisesti tehtävistä runkokaapeleiden asennustöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana.

Urakoitsijan valintaperuste on halvin vertailuhinta. Vertailuhinta saadaan kertomalla arvioidut tunnistin- ja runkokaapelimäärät urakoitsijan niille tarjoamilla yksikköhinnoilla ja laskemalla näin saadut summat yhteen. Hankintamenettely on avoin.

Työkohteet sijaitsevat eri puolilla Seinäjoen kaupunkia olevissa liikennevaloristeyksissä.

Tarjous tulee jättää kirjallisena liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella maanantaihin 3.4.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi

Sähköpostin aihekenttään: Tunnistinkaapeleiden asennustyö tarjous 2023

Tarjouspyyntö ja tarjouskaavake: