Tulkkaus- ja käännöspalvelut

Tarjouspyyntö 24013 Tulkkaus- ja käännöspalvelut, on julkaistu Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa 28.2.2024 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.
Tarjoukset on toimitettava viimeistään 15.3.2024 klo 14.00.
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 7.3.2024 klo 13.00 Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.
Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.