Törnävän kartanon studiokuvausviikko

Tarjouspyyntö 23096 Törnävän kartanon studiokuvausviikko on julkaistu Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa 13.11.2023.
Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 8.12.2023 klo 14:00.
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista 27.11.2023 klo 14:00 mennessä. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.
Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.