Tolkkupajan Taideteoksia -hankkeen tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö on nähtävänä Tolkkupajan kotisivuilla osoitteessa https://www.tolkkupaja.fi/tolkku-hakee-taidealan-ammattilaisia/.

Tarjous on jätettävä tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla 11.3.2021 klo 14:00 mennessä.