Tolkkupajan Media-projektin taidealan ammattilainen

Tarjouspyyntö 22084P koskien Tolkkupajan kohderyhmälle suunnatun Mediataide-projektin suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset pyydetään lähettämään 13.06.2022 klo 12:00 mennessä osoitteella hankinta@seinajoki.fi. Esitetyistä kysymyksistä laadittu yhteenveto julkaistaan 16.06.2022 osoitteessa www.seinajoki.fi/hankinnat. Tarjoaja on velvollinen tarkistamaan vastaukset ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjous on jätettävä kirjallisena suljetussa kuoressa tai sähköpostilla osoitteeseen hankinta@seinajoki.fi. Tarjous on jätettävä viimeistään 27.06.2022 klo 12:00, varustettuna merkillä ”Media-projekti/22084”.