Tilapäishoito

Tarjouspyyntö 21048 Tilapäishoito, on julkaistu Hilma-palvelussa 28.6.2021.

Tarjous on jätettävä kirjallisena suljetussa kuoressa tai sähköpostilla osoitteeseen hankinta@seinajoki.fi.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 6.8.2021 virka-aikana (klo 14.00), varustettuna merkillä ”21048/Tilapäishoito”.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset pyydetään lähettämään 2.7.2021 klo 14.00 mennessä osoitteella hankinta@seinajoki.fi.

Esitetyistä kysymyksistä laadittu yhteenveto julkaistaan 7.7.2021 osoitteessa www.seinajoki.fi/hankinnat.

Tarjoaja on velvollinen tarkistamaan vastaukset ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä ei määräaikaan mennessä saapunut.