Tietosuoja-astiapalvelu

Tarjouspyyntö 23080 Tietosuoja-astiapalvelu on julkaistu Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa 8.12.2023.
Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 28.12.2023 klo 15:00.
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista 15.12.2023 klo 13:00 mennessä. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.
Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.