Teolliset kaasut sekä neste- ja moottorikaasut

Tarjouspyyntö 23075 Teolliset sekä neste- ja moottorikaasut on lähetetty julkaistavaksi Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaaliin (kevennetty kilpailutus).

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/seinajoki

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 19.10.2023 klo 12:00.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista 09.10.2023 klo 12:00 mennessä. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset 11.10.2023 klo 15:00 jälkeen. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.