Tarjouspyyntö: Yhdistelmäuunit ja keittopadat

Tarjouspyyntö 21053 Yhdistelmäuunit ja keittopadat on julkaistu Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa.

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa ttp://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 26.04.2021 klo 15:00 mennessä.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 16.04.2021 klo 15:00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tapaa esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelutoimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.