Tarjouspyyntö: Siimaleikkuriniitot

Tarjouspyyntö 21052P Siimaleikkuriniitot on julkaistu kaupungin kotisivuilla 26.03.2021. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 19.04.2021 klo 15:00 mennessä sähköpostilla hankinta@seinajoki.fi tai osoitteella Seinäjoen kaupunki, materiaalihallinto, PL 215, 60101 SEINÄJOKI.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 07.04.2021 klo 15:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hankinta@seinajoki.fi. Kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laadittava yhteenveto julkaistaan 09.04.2021 klo 15 jälkeen osoitteessa http://www.seinajoki.fi/hankinnat. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin em. yhteenvedossa kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.