Tarjouspyyntö: Seinäjoen kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelut

Tarjouspyyntö 20161 Seinäjoen kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelut on julkaistu Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa 8.12.2020.

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 11.1.2021 klo 12.00.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 17.12.2020 klo 12.00 Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 22.12.2020. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.