Tarjouspyyntö: Perushammashoidon palvelut

Tarjouspyyntö 21130 Perushammashoidon palvelut on lähetetty/ julkaistu Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa.
Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.
Tarjoukset on toimitettava viimeistään 4.11.2021 klo 15:00 mennessä.
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 19.10.2021 klo 14:00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 19.10.2021 klo 14:00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 19.10.2021 klo 14:00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.
Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelutoimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.