Tarjouspyyntö: Pakettiautot

Tarjouspyyntö 21007 (333419), Pakettiautot, on julkaistu/lähetetty Hilma-palveluun ja Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaaliin 10.2.2021.

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 25.2.2021 klo 15.00.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 17.2.2021 klo 15.45 Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.