Tarjouspyyntö: Lamput

Tarjouspyyntö 20122S lamput on julkaistu Hilma-palvelussa ja tarjouspalvelu.fi – toimittajaportaalissa 1.10.2020.

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 29.10.2020 klo 15.00.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 16.10.2020 klo 12.00 mennessä Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa. samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit seitsemän (7) päivää ennen  tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.