Tarjouspyyntö: Kuntouttava työtoiminta

Tarjouspyyntö 20110 Kuntouttava työtoiminta, on julkaistu Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa 14.10.2020.
Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki
Tarjoukset on toimitettava viimeistään 13.11.2020 klo 15.00
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 27.10.2020 klo 15.00 Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.
Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.