Tarjouspyyntö: Joupin alue 2021

Tarjouspyyntö Joupin alue 2021, Joupintien kiertoliittymän muutostyöt ja Joupinkadun saneeraus on julkaistu Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 29.4.2021 klo 12.00 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 20.04.2021 klo 12.00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa.

Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelutoimittaja-portaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.