Tarjouspyyntö: Hammashoitohenkilöstö virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen ja tarvittaessa virka-ajan toimintaan

Tarjouspyyntö 20134 Hammashoitohenkilöstö virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen ja tarvittaessa virka-ajan toimintaan, on julkaistu Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa 28.10.2020.
Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.
Tarjoukset on toimitettava viimeistään 25.11.2020 klo 15.00
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 13.11.2020 klo 12.00 Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.
Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.