Tarjouspyyntö: Eepos-kirjastojen aineistokuljetukset

Tarjouspyyntö nro 20 116P koskien Eepos-kirjastojen aineistokuljetuksia, on julkaistu Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa 29.09.2020.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 20.10.2020 klo 15.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 13.10.2020 klo 15.00 Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön muut mahdollisesti julkaisemat viestit seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.