Sydäniskurit asuntoalueille

Tarjouspyyntö 24 072 Sydäniskurit asuntoalueille on lähetetty julkaistavaksi Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaaliin 27.06.2024

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 21.08.2024 klo 12:00 mennessä.

Lisätiedot hankintaan liittyviin kysymyksiin: Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista 07.08.2024 klo 12:00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.


Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä. Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa, jotka julkaistaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.