Suun terveydenhuollon oikomishoidon tarveaineet, tarvikkeet ja instrumentit

Tarjouspyyntö 22119 Suun terveydenhuollon oikomishoidon tarveaineet, tarvikkeet ja instrumentit on julkaistu Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaalissa.

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 17.11.2022 klo 15:00 mennessä.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 07.11.2022 klo 12:00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa kuusi (6) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelutoimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.