Smart SUMP Seinäjoki, kestävän liikkumisen suunnitelma

Tarjouspyyntö julkaistu Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/seinajoki/?id=404591 .Tarjoukset on toimitettava viimeistään 28.6.2022 klo 12.00 mennessä.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 15.6.2022 klo 12.00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelutoimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.