Sekoittavat keittopadat

Tarjouspyyntö 24 073 Sekoittavat keittopadat on lähetetty julkaistavaksi Hilma-kanavalla ja  Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaalissa 13.6.2024.

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 8.7.2024 klo 15:00 mennessä.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 27.6.2024 klo 15:00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Tarjoajan tulee, tarjouspyynnön mukaisesti, tutustua patojen asennuspaikkaan ennen tarjouksen jättämistä.

Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä. Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa 7 päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.