Seinäjoen vähävetisen uoman kunnostus, Kruutikoski ja Vuorikoski sekä pohjapato, KU

Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyytää tarjousta Seinäjoen vähävetisen uoman kunnostuksesta kokonaisurakkana alla olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

HUOM! Tarjouspyyntöön on julkaistu 1. lisäkirje 22.10.2020 ja tarjouksen jättöaikaa on jatkettu. Tarjouspyyntöön on julkaistu 2. lisäkirje 28.10.2020.

Lue lisätiedot lisäkirjeestä sivun lopusta.

Tarjouksen jättäminen

Tarjous on toimitettava 26.10.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi

tai suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
PL 215
60101 Seinäjoki

Tarjouskirjekuoressa on oltava merkintä: ”Kruutikoski ja Vuorikoski, urakkatarjous.”

Annettu tarjous voidaan hyväksyä edellyttäen, että se on tullut tarjouksen jättämiselle annettuun määräaikaan mennessä ja se sisältää kaikki tarjouksen jättämisessä vaaditut asiakirjat. Tarjousasiakirjojen tulee olla asianmukaisesti allekirjoitettu ja skannattu sähköpostin pdf-liitetiedostoiksi.

Kohteeseen tutustuminen

Urakoitsijan tulee tutustua rakennuskohteeseen maastossa ennen tarjouksen jättämistä.

Tilaaja järjestää mahdollisuuden tutustua kohteeseen järjestetysti 20.10.2020 klo 12.00, kokoontuminen Seinäjoen kesäteatterin parkkipaikalla osoitteessa Törnävänsaarentie 1.

Karttalinkki kesäteatterin parkkipaikalle.

Ennakkoilmoitus osallistumisesta on tehtävä 19.10.2020 klo 15.00 mennessä. Lisätiedot tarjouspyynnössä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Lisäkirje 22.10.2020

Seinäjoen kaupunki on täydentänyt tarjouspyyntöä lisäkirjeellä 22.10.2020. Tämä lisäkirje täydentää Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön tarjouspyyntöä (8.10.2020), Seinäjoen vähävetisen uoman kunnostus, Kruutikoski ja Vuorikoski sekä pohjapato.

Lisäkirje sekä sen liite 1, korvaava yksikköhintaluettelo löytyvät alta.

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, että tämä lisäkirje 1 on huomioitu tarjouksessa ja tarjous tulee tehdä korjatulla yksikköhintaluettelolla.

Tarjouksen jättöajan jatkaminen

Urakkatarjouksen jättöaikaa jatketaan maanantaihin 2.11.2020 klo 12.00 asti.

Lisäkirje 28.10.2020

Seinäjoen kaupunki on täydentänyt tarjouspyyntöä toisella lisäkirjeellä 28.10.2020. Tämä lisäkirje täydentää Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön tarjouspyyntöä (8.10.2020), Seinäjoen vähävetisen uoman kunnostus, Kruutikoski ja Vuorikoski sekä pohjapato.

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, että tämä lisäkirje 2 sekä lisäkirje 1 on huomioitu tarjouksessa.