Seinäjoen kaupungin henkilökuljetuspalvelut

Tarjouspyyntö 21100 Seinäjoen kaupungin henkilökuljetuspalveluista on lähetetty/julkaistu Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa 23.06.2021.

Tarjoukset on tehtävä sähköisesti Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/seinajoki. Tarjous on lähetettävä viimeistään 11.08.2021 klo 12:00.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista 27.07.2021 klo 15:00 mennessä. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 30.07.2021 klo 16:00. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa hankintayksikön julkaisemat mahdolliset muut viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa viimeistään seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä