Roves 2021 (Lavaväylä, Nuppiväylä, Rätvänäntie) KU

Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyytää tarjousta Seinäjoen Roveksen teollisuusalueen yhdyskuntatekniikan rakentamisesta kokonaisurakkana alla olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Huom: Tarjouspyyntöön on julkaistu 1. lisäkirje 2.12.2020.

Huom: Tarjouspyyntöön on julkaistu 2. lisäkirje 11.12.2020

Lue lisätiedot lisäkirjeestä sivun lopusta.

Tarjouksen jättäminen

Tarjous on toimitettava 21.12.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi

tai suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
PL 215
60101 Seinäjoki

Tarjouskirjekuoressa on oltava merkintä: ”Roves 2021, Urakkatarjous”.

Annettu tarjous voidaan hyväksyä edellyttäen, että se on tullut tarjouksen jättämiselle annettuun määräaikaan mennessä ja se sisältää kaikki tarjouksen jättämisessä vaaditut asiakirjat. Tarjousasiakirjojen tulee olla asianmukaisesti allekirjoitettu ja skannattu sähköpostin pdf-liitetiedostoiksi.

Liitteet:

Lisäkirje 1 ( 2.12.2020)

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, että tämä lisäkirje on huomioitu tarjouksessa.

Lisäkirje 2 (11.12.2020)

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, että tämä lisäkirje on huomioitu tarjouksessa.