Pehmopaperituotteet

Tarjouspyyntö 23085 Pehmopaperituotteet on lähetetty julkaistavaksi Hilma-palveluun ja Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaaliin 28.11.2023
Tarjouspyyntö 23085 Pehmopaperituotteet on lähetetty julkaistavaksi Hilma-palveluun ja Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaaliin 28.11.2023
Tarjoukset on toimitettava viimeistään 4.1.2024 klo 14.00 mennessä.
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 13.12.2023 klo 13.00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.
Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelutoimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.