Pajuluoma 2021

Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyytää tarjousta Pajuluoman yhdyskuntatekniikan rakentamisesta konetyöurakkana (louhinta-ja konetyöt kuljetuksineen) alla olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Huom: Tarjouspyyntöön on julkaistu 2. lisäkirje 8.12.2020. Lue lisätiedot lisäkirjeestä sivun lopusta.

Huom: Tarjouspyyntöön on julkaistu 1. lisäkirje 2.12.2020. Lue lisätiedot lisäkirjeestä sivun lopusta.

Tarjouksen jättäminen

Tarjous on toimitettava 14.12.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi

tai suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
PL 215
60101 Seinäjoki

Tarjouskirjekuoressa on oltava merkintä: ”Pajuluoma 2021, Urakkatarjous”.

Annettu tarjous voidaan hyväksyä edellyttäen, että se on tullut tarjouksen jättämiselle annettuun määräaikaan mennessä ja se sisältää kaikki tarjouksen jättämisessä vaaditut asiakirjat. Tarjousasiakirjojen tulee olla asianmukaisesti allekirjoitettu ja skannattu sähköpostin pdf-liitetiedostoiksi.

Liitteet

Lisäkirje 1 ( 2.12.2020)

Lisäkirje 2 (8.12.2020)