Markkinointi- ja viestintäpalvelut

Tarjouspyyntö 23084 Markkinointi- ja viestintäpalvelut on julkaistu Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa.
Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.
Tarjoukset on toimitettava viimeistään 3.11.2023 klo 14:00 mennessä.
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 23.10.2023 klo 12:00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.
Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelutoimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.