Kevyt kuorma-auto, 23053

Tarjouspyyntö 23053 kevyt kuorma-auto, on lähetetty julkaistavaksi Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa 21.4.2023.

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 10.5.2023 klo 15:00.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää 2.5.2023 klo 15:00 mennessä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastauksen sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.