Kaupunkiliikenne, 23006

Tarjouspyyntö Kaupunkiliikenne (palvelusopimusasetuksen mukainen liikenne alueellisena käyttöoikeussopimuksena) 23006, on lähetetty julkaistavaksi Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa 23.4.2023.

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 29.5.2023 klo 12:00.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää 8.5.2023 klo 12:00 mennessä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastauksen sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä