Kansalaisopiston opinto-ohjelman taitto- ja painatustyö

Tarjouspyyntö Kansalaisopiston opinto-ohjelman taitto- ja painatustyöstä on lähetetty julkaistavaksi Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa 02.11.2023.

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 20.11.2023 klo 12:00.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista 08.11.2023 klo 12:00 mennessä. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset 13.11.2023 klo 12:00 jälkeen.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.