Julmalan silta (KU)

Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyytää tarjousta Julmalan uuden sillan  rakentamisesta kokonaisurakkana alla olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Huom! Tarjouspyyntöön on julkaistu 22.2.2021 Lisäkirje 1 ja tarjouspyyntöaikaa on jatkettu. Lisäkirje on Tarjouspyynnön 22.2.2021 alla.  

Vuorovaikutus tarjousten laskenta-aikana

Tarjoajan on tehtävä tarjouspyyntöä koskevat huomautukset ja kysymykset kirjallisesti osoitteeseen kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi viimeistään 15.2.2021 klo 12.00 mennessä.

Tarjouksen jättäminen

Tarjous on toimitettava 8.3.2021 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi

tai suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
PL 215
60101 Seinäjoki

Tarjouskirjekuoressa on oltava merkintä: ”Julmalan silta, Urakkatarjous”.

Liitteet