Henkilökuljetusten välityspalvelu

Tarjouspyyntö 21038 Henkilökuljetusten välityspalveluista on julkaistu Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa.

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 14.04.2021 klo 15:00 mennessä.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 29.03.2021 klo 16:00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 01.04.2021. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelutoimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.