Av-laitteet

Tarjouspyyntö 21102 AV-laitteet on lähetetty/julkaistu Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa 8.7.2021.

Tarjoukset on tehtävä sähköisesti Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki. Tarjous on lähetettävä viimeistään 17.08.2021 klo 14:00.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista 5.8.2021 klo 15:00 mennessä. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 10.8.2021 klo 15:00. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa hankintayksikön julkaisemat mahdolliset muut viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa viimeistään seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.