Tiedätkö, millaista osaamista yrityksessäsi on? – johda osaamista strategisesti

26.4.2022 09:00 – 11:00
Companies
Företag
Yritykset
 

Hybriditoteutus (Frami F/Teams)

Koulutus on osa ESR-rahoitteista Pienten yritysten ketterät strategiat -hanketta.

Osaava henkilöstö on yrityksen kriittinen voimavara ja kilpailutekijä, josta on pidettävä kiinni. Henkilöstön osaamista on kehitettävä suunnitelmallisesti strategisiin tavoitteisiin peilaten. Ensin on tärkeää tunnistaa osaaminen ja sen jälkeen osata johtaa osaamista. Käytännössä osaamisen johtaminen tarkoittaa, että tiedetään tarkasti, millaista osaamista organisaatiossa on ja millaista osaamista mahdollisesti puuttuu. Tämä tarkoittaa säännöllistä vuoropuhelua esimiehen ja yksilön välillä; esimiehen on oltava kiinnostunut, miten yksilö suoriutuu ja miten mahdollisesti haluaa kehittyä. Toisaalta esimiehen on asetettava tavoitteita, jotka motivoivat yksilöä kehittymään.

Koulutus on yksi osaamisen kehittämisen keino, mutta usein organisaation kehittymistä palvelee tehokkaimmin esim. projektit, joissa yksilöillä on mahdollisuus näyttää kykynsä ja kehittyä.
Tule poimimaan koulutuksesta vinkit, miten sinun organisaatiossasi voidaan osaamista johtaa tavoitteellisesti.

Koulutus järjestetään hybriditoteutuksena (Frami F/Teams). Seuraamme koronatilanteen kehittymistä, joten muutokset toteutustavassa mahdollisia.

Jos haluat esittää aihealueeseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja anonyymisti etukäteen, voit lähettää niitä projektipäällikkö Mika Koivupuistolle, mika.koivupuisto@seamk.fi

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä.

Tapahtuman tiedot

Tapahtuma on maksuton.

Järjestäjä

SeAMK

0400368221

Ulkoiset linkit