Johtamisen uudet tuulet 4/4: Kestävää kasvua uusilla tuotteilla ja palveluilla

25.10.2023 08:30 – 12:00
Yritystapahtumat
 

Työskentelyn tavoitteena on jakaa tietoa kestävän kasvun tarjoamista uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

Työskentelyn tavoitteena on jakaa tietoa ja antaa käytännön vinkkejä uusien kestävien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Tule mukaan oppimaan ja jakamaan ideoita muiden osallistujien kanssa!

Asiantuntijoina tilaisuudessa toimivat Laura Könönen ja Jenni Nurmi.

Laura on yritysten ympäristöjohtamisen asiantuntija, jolla on vahva halu tukea yrityksiä tekemään merkityksellisiä ympäristötekoja suunnitelmallisesti ja tuloksellisesti. Häntä inspiroivat aivan erityisesti kiertotalous ja siinä piilevät valtaisat liiketoimintamahdollisuudet, ekologiset innovaatiot ja yritysten vastuullisuusviestintä. Luonto ja sen monimuotoinen elämä ovat lähellä Lauran sydäntä, ja tämä yhteys antaakin runsain mitoin merkityksellisyyttä ja motivaatiota hänen työhönsä, jossa ympäristön hyvinvoinnin edistäminen ja sitä kautta kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen on mahdollista.

Jenni on kiertotalouden ja kestävän liiketoiminnan asiantuntija, jolla on monipuolinen kokemus kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntämisestä ja yritystoiminnan kestävyysmurroksen toteuttamisesta. Hän työskentelee TKI-asiantuntijana SeAMK:illa projekteissa ja koulutuksissa, joissa kehitetään alueen yritysten toimintaedellytyksiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Aiemmin Jenni on työskennellyt asiantuntijana ja kehittäjänä pk-yrityksissä sekä toiminut itsekin yrittäjänä. Hän ratkoo mielellään resurssitehokkuuteen, kestävään suunnitteluun ja kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntämiseen liittyviä haasteita, kehittää uutta ja luo toimivaa keskusteluyhteyttä ekosysteemin eri toimijoiden välillä.

Tilaisuuden kohderyhmänä on yritysten johto ja henkilökunta.

MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa -hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tapahtuman tiedot

Tapahtuma on maksuton.

Järjestäjä

Seinäjoen ammattikorkeakoulun MYRSKY-hanke

Ulkoiset linkit