HUHTIKUUN KUUKAUDEN TAITEILIJA HILLA HAUTANEN

2.4.2024 – 30.4.2024 11:00 – 19:00
Bildkonst och utställningar
Kuvataide ja näyttelyt
Visual arts and exhibitions
 

Muistojen matto

Hilla Hautanen (FM) on seinäjokinen taiteilija, taidekasvattaja ja taidehistorioitsija. Taiteellisen työskentelyn muotoja ovat oman kuvallisen ilmaisun lisäksi muun muassa ympäristö- ja yhteisötaide. Luontevaa hänelle on työskentely erilaisissa taiteenalan projekteissa, myös taiteen kehittämis-, asiantuntija- ja luennoitsijatehtävät ovat lähellä sydäntä. Teoksissaan Hautanen pyrkii säilyttämään urbaanin ihmisen kosketuksen omaan luontoyhteyteensä, pohtimaan nykymaailmaa ja valintoja ekologiselta kannalta. Häntä kiehtovat asioiden ja ilmiöiden rajapinnat, yhdisteltävyys ja taiteen kokoava voima. Soveltava taide ja sen kautta vuorovaikutuksellisuus yhteiskunnallisten asioiden kanssa ovat häntä motivoivia työskentelyfilosofioita. Kohtaaminen, vuorovaikutus sekä taiteidenvälisyys ovat tärkeitä teemoja työskentelylle.

Muistojen matto vie katsojan matkalle taiteen ja kulttuurin maailmaan. Teema kietoo yhteen tarinoiden ja muistojen kudelmaa. Teos lähestyy teemaa kiehtovin väriyhdistelmin ja pintastruktuurein. Materiaalit voivat kuvastaa muistoja monin eri tavoin. Taiteilijalle nämä materiaalit ovat tuoneet mieleen erään kesäpäivän sateen tuoksun (The Scent of a Rain on a Summer’s Day). Erilaisia materiaaleja, kuten vanhoja tekstiilejä käyttämällä taiteilija voi syventää teostensa merkityksiä ja luoda katsojalle monipuolisen kokemuksen. Tekstiilit saavat uuden elämän osana taideteosta. Löydetyt ja kierrätetyt materiaalit kiehtovat taiteilijaa niin tarinoiden kuin ekologisuudenkin näkökulmasta.

Katsojalla on mahdollisuus peilata aihetta omista tunteista, elämänvaiheista ja kokemuksista käsin: Syvempiä merkityksiä voi kukin hakea miettimällä muistoja ja tarinoita, kuten vanhempien sukupolvien kokemuksia, historian tapahtumia tai vaikkapa muistoja ja perinteitä tietyltä alueelta. Muisto-teema voi johdatella myös kulttuurisiin kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen, sekä pohtimaan mitä meillä voi olla annettavaa ja mitä voimme toisiltamme eri kulttuureista oppia.

Tapahtuman tiedot

Tapahtuma on maksuton.

Järjestäjä

Seinäjoen Taiteilijaseura ry

041 3108340

Ulkoiset linkit