HR-järjestelmä – digitaalinen tiedolla johtamisen väline esimiestyössä

3.5.2022 09:00 – 11:00
Companies
Företag
Yritykset
 

Teams-koulutus/ Niina Pajunen, Rauhala Yhtiöt Oy

Koulutus on osa ESR-rahoitteista Pienten yritysten ketterät strategiat -hanketta.

Henkilötiedon keräämistä ja käsittelyä säätelee EU:n tietosuoja-asetus, tutummin GDPR. Työnantajan tulee arvioida kriittisesti, mitä henkilötietoa on tarpeen kerätä ja ennen kaikkea miten tietoa käsitellään hallitusti ja turvallisesti.
Strateginen johtaminen perustuu tiedolla johtamiseen sekä työuran eri vaiheiden dokumentointiin. On tarpeen kerätä tietoa henkilön osaamisesta, mutta myös kirjata muistiin kehityskeskusteluissa sovitut tavoitteet ja urakehitystoiveet sekä palkitsemisajankohdat. 

HR-järjestelmästä saadaan myös dataa strategisen henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvointitavoitteiden tueksi. Mittareina voidaan käyttää esim. sairauspoissaoloja tai vaihtuvuutta.

HR-järjestelmässä kaikki tarvittava työsuhdetieto on hallitusti yhdessä paikassa esimiesten ja työntekijöiden itsensä hallinnoitavana. Koulutuksessa esitellään Nepton HR -järjestelmä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä.

Tapahtuman tiedot

Tapahtuma on maksuton.

Järjestäjä

SeAMK

0400368221

Ulkoiset linkit