ELOKUUN KUUKAUDEN TAITEILIJA TAPIO HIRVONEN

1.8.2022 – 31.8.2022 11:00 – 19:00
Bildkonst och utställningar
Kuvataide ja näyttelyt
Visual arts and exhibitions
 

Scripts - Näkyvän sisällä. Maalaustaidetta.

Scripts – Näkyvän sisällä

Taiteilija on valinnut teemaan SCRIPTS – Näkyvän sisällä työn nimeltä ÄÄRETÖN / INFINITE. Työ on osa sarjaa, joka käsittelee kirjoituksen ja maalauksen välistä yhdistävää kohtaa. Toisaalta sitä, missä kohden ne eroavat toisistaan ja aiheuttavat törmäyksen.

Työskennellessään Hirvonen pyrkii hakemaan prosessiin jotain, joka aiheuttaisi törmäyksen tai konfliktin kaltaisen häiriön sysäämään liikkeelle ja käynnistämään taiteen tekemiseen vaadittavan mielentilan ja energian. Se antaa suuntaa, miten työssä tulee edetä ja antautua virran vietäväksi. “En kuitenkaan tarkoita inspiraation tai passiivista hyvän työvireen odottelua, sillä ne voivat jäädä tulematta, jos ei tartu toimeen aktiivisesti ja säännöllisesti. Taiteellisen työn harjoittaminen vaatii jatkuvaa asioiden tarkkailua, huomioiden tekemistä, uuden oppimista ja kokonaisvaltaista elämäntapaa”, taiteilija tarkentaa.

Taiteilija avaa teosta: “Olen tässä maalauksessani käsitellyt kirjoitukseen ja kuvataiteeseen liittyviä yhdistäviä asioita, kuten rytmi, liike, muoto ja väri. Maalauksessa näkyvä kirjoitus on eräänlaista autokirjoitusta, ilman tekstin ymmärrettävää sisältöä tai viestiä. Tässä tapauksessa tekstin ei tule olla ymmärrettävää, selkokielistä informaatiota tai osoittaa mitään erityistä kirjallista sisältöpyrkimystä. Tarinaa on turha hakea, koska sitä ei ole tai sen voi katsoja itse rakentaa mielessään.”

Kirjoitus syntyy tarpeesta vuorovaikutukseen, yhteisen ymmärryksen rakentamiseen sekä olennaisen ja merkityksellisen ilmaisuun. Se voi olla myös viihdyttävää ja kepeää. Kirjoitus voi olla intiimi, suljettu, henkilökohtainen ja täynnä piilomerkityksiä, kuten salakieli, koodit, päiväkirjamerkinnät ja jopa runot. Kirjoituksen salaperäisyys ja tulkinnanvaraisuus ilmenevät esimerkiksi uskonnollisissa vertauskuvallisissa kirjoituksissa, kuten vaikkapa Raamatun teksteissä. Kirjoitus voi sisältää draamaa ja kohtalonomaisuutta, joka tekstiin perehtyessä aiheuttaa fyysisiä aistimuksia ja virtaavia tunteita. Tätä aistimuksellista reaktiota taiteilija on lähtenyt tavoittelemaan maalauksen keinoin paljastamatta tekstin lähdettä, sisältöä tai ymmärrettävyyttä: “En halua nimetä mitään erityistä tekstiä esillä olevan maalauksen innoittajaksi, etten ryhdy ohjailemaan katsomiskokemusta mihinkään lukkoon lyötyyn tulkintaan. Taiteen vastaanottaminen on yhtä aikaa helppoa ja haastavaa. Siitä tulee haastavaa silloin, kun esillä olevat asiat ja sisältö vaativat avointa ja vastaanottavaa mieltä sekä tietoista päätöstä hylätä vaatimus taiteen ymmärtämisen pakosta ainoana tapana arvioida taiteen kelpoisuutta.”

Punainen mielletään dynaamiseksi ja voimauttavaksi. Kauko-idässä se symboloi maskuliinisuutta, lännessä taas punaista väriä pidetään feminiinisenä, hedelmällisyyttä viestivänä värinä ja signaalina. Punainen liitetään myös valtaan ja hallitsijoihin. Jossain kulttuureissa annetaan ”punainen kirje” – ”red letter” viestimään jotain kohtalonomaista. Punaisella on myös hälytystä ja vaaraa signaloiva vaikutus, joka pysäyttää ja ehkä saa kokemaan hetkellisesti läsnäolevan todellisuuden koko voiman.

Tapahtuman tiedot

Tapahtuma on maksuton.

Järjestäjä

Seinäjoen Taiteilijaseura ry

040 4107163

Ulkoiset linkit