AARG Aamunavaus: Seinäjoen kaupungin julkisen taiteen toimintamallit

3.12.2021 10:00 – 11:00
Bildkonst och utställningar
Kuvataide ja näyttelyt
Visual arts and exhibitions
 

AARG Aamunavaus möyhentää taiteen maaperää avaamalla nykytaidekentän toiminta- ja yhteistyömalleja etenkin maaseudulla.

Aamunavaus on suunnattu taiteilijoille ja luovan alan tekijöille keskustelu- sekä tapaamisalustana. Ensimmäiset aamunavaukset tarkastelevat Seinäjoen taidehallin omia toimintamalleja ja ohjelman linjauksia. AARG aamunavaukset jatkuvat keväällä 2022. Ensi vuoden ohjelma julkaistaan vuoden 2021 lopussa.

Seinäjoen kaupungin julkisen taiteen toimintamallit

Julkisen taiteen koordinaattori Maya Syrjälä

3.12 klo 10-11 Pedatila Itikka

Miten julkisen taiteen asemaa edistetään Seinäjoella? Mikä on Seinäjoen kaupungin julkisen taiteen periaateohjelma? Alustus on ajankohtaiskatsaus Seinäjoen kaupungin julkisen taiteen periaateohjelman valmisteluun ja siihen, millaisia yhteistyön toimintamalleja julkisen taiteen prosessi voi tulevaisuudessa mahdollistaa. Tilaisuudessa on tilaa keskustella siitä, millaisia julkisen taiteen toteutuksia ja prosesseja juuri Seinäjoki tarvitsee säilyttääkseen urbaania kaupunkimaisuutta ja maaseutua sekoittelevan ominaisluonteensa.

Tilaisuudet sisältävät kahvitarjoilun. Aamunavauksen jälkeen on mahdollista tutustua Seinäjoen taidehallin näyttelyihin ilmaiseksi.

Maya Syrjälän (s.1986) työskentelee Seinäjoen kaupungilla julkisen taiteen kehittämishankkeessa. Työhön kuuluu julkisen taiteen prosessin kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa ja ajankohtaisten julkisen taiteen hankkeiden koordinointi.

Julkisen taiteen koordinaattorin tehtävien keskiössä on moniammatillinen yhteistyö. Syrjälän keskeinen työskentely-ympäristö onkin kaupungin toimialat yhteen kokoava taidetyöryhmä, johon julkisen taiteen päätöksenteko Seinäjoella keskittyy. Seinäjoelle hahmotellaan parhaillaan julkisen taiteen toimintakäytäntöjä, joiden avulla taide yhdistyy sujuvasti rakennusprosessiin. Syrjälä on mukana laatimassa Seinäjoelle julkisen taiteen periaateohjelmaa, jonka on määrä tukea näitä pyrkimyksiä.

Syrjälä on ollut kiinnostunut julkisesta taiteesta nuoresta kuvataiteen opiskelijasta saakka, jolloin hän pääsi myös itse osallistumaan julkisen taiteen prosessiin. Julkinen taide kiehtoo häntä paikan ainutlaatuisuuden ja kaupunginosaidentiteetin näkökulmasta sekä osallisuuden kokemusten mahdollistajana.

Syrjälä on koulutukseltaan taidehistorian filosofian maisteri ja kuvanveistäjä. Lisäksi museologian opinnot Jyväskylän yliopistossa ovat syventäneet näkemyksiä taidekokoelmien hallinnasta ja kulttuuriperintökysymyksistä. Syrjälä on työskennellyt näyttelymestarin sijaisena Seinäjoen taidehallissa, lavasterakentajana ja -maalarina Oulun teatterissa ja projektitutkijana Jyväskylän taidemuseossa. Kuten Syrjälän koulutushistoriassa myös nykyisessä työssä teoria ja käytäntö yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla.

AARG

AARG on Seinäjoen taidehallin lanseeraama keskustelualusta ja tapaamispaikka, joka on suunnattu nykytaiteen kentällä toimiville ammattilaisille, kuten taiteilijoille, kuraattoreille sekä luovan alan tekijöille. AARG on lyhenne sanoista Art and the Rural Gathering.  Seinäjoen taidehallin ohjelmalinjaukset kumpuavat maaseudusta ja urban-rural –rajapinnasta nousevista kysymyksistä ja ilmiöistä. Taidehalli toteutti vuosina 2017-2019 Mullistaja–maaseututaidemalli hankkeen, jossa monia yhteistyömalleja lanseerattiin ja sittemmin niitä on kehitetty eteenpäin Taidehallin näyttely- ja oheisohjelmassa. AARG jatkaa Mullistajassa alkanutta kehittämistyötä. Vuosittain järjestetään laajempi AARG Gathering keskustelutapahtuma, joka nostaa esille eri näkökulmia ja toimintatapoja taiteen ja maaseudun risteyskohdista. Viimeiset kaksi vuotta nämä ovat olleet livelähetyksen muodossa. AARG Aamunavaukset vuorostaan avaavat aihepiiriä ja pitävät ajankohtaista keskustelua yllä.  AARG vastaa tarpeeseen keskustella työskentelymetodeista sekä vertaisoppia yhteistyökuvioista, joissa maaseutu toimii nykytaiteen alustana.

Tapahtuman tiedot

Tapahtuma on maksuton.

Järjestäjä

Seinäjoen taidehalli

Ulkoiset linkit