Enheten för främjande av välbefinnande och hälsa ansvarar för utformningen och utvecklingen av främjandet av välbefinnande och hälsa. Vi arbetar mellan de kommunala sektorerna och på bredare basis med offentliga aktörer, företag och organisationer som är verksamma i kommunen. Jämlikhet mellan invånarna och deras delaktighet i utvecklingen av eget välbefinnande är viktiga mål för oss.

Främjandet av välbefinnande och hälsa övervakas med jämna mellanrum med en välfärdsberättelse. Vi utarbetar också andra planer och rapporter som stöder välfärdsplaneringen.

Målen för att främja välbefinnande och hälsa i Seinäjoki stad är följande:

  1. Främjande av delaktighet, gemenskap och kulturellt välbefinnande
  2. Främjande av barns, ungdomars och barnfamiljers välbefinnande
  3. Säkerställande av arbete och utkomst
  4. Främjande av äldre personers välbefinnande
  5. En stadsmiljö och -kultur som stöder välbefinnande

(Seinäjoki stads välfärdsberättelse 2017-2020)