Ledningsgruppen har bildats för att fungera som arbetsredskap för stadens resultatrika ledande, för att utveckla ledningens samarbete och för att förbättra informationsförmedlingen. Ledningsgruppen utnämns av stadsdirektören.

Jaakko Kiiskilä
stadsdirektör
jaakko.kiiskila@seinajoki.fi

Jari Jokinen
förvaltningsdirektör
jari.jokinen@seinajoki.fi

Mika Itänen
ekonomidirektör
mika.itanen@seinajoki.fi

Harri Jokiranta
social- och hälsovårdsdirektör
harri.jokiranta@seinajoki.fi

Leena Perämäki
verkställände direktör into Seinäjoki Oy
leena.peramaki@intoseinajoki.fi
Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki, Finska

Raija Ranta
personaldirektör
raija.ranta@seinajoki.fi

Krista Rintala
kommunikationschef
krista.rintala@seinajoki.fi

Juha Takamaa
stadsmiljödirektör
juha.takamaa@seinajoki.fi

Heikki Vierula
bildnings- och välfärdsdirektör
heikki.vierula@seinajoki.fi

Erkki Välimäki
utvecklingsdirectör
erkki.valimaki@seinajoki.fi